Er zijn veel verschillende ideeën over de warming-up en in dit geval de cooling-down. Zo zijn er veel atleten die er bij zweren, maar roepen ook veel mensen dat het ‘onzin’ is. Onderzoeker Bas van Hooren onderzocht hoeveel van de vele genoemde voordelen van een cooling-down daadwerkelijk ondersteund zijn door literatuur. En de uitkomst is vrij duidelijk.

Bij een volgende inspanning vanaf vier uur na een training op dezelfde of volgende dag, presteert een sporter niet beter na het uitvoeren van een actieve cooling-down. Zo wordt gesteld dat de cooling-down in theorie net zo goed over kan worden geslaan.

Toch fietsen of lopen veel triatleten rustig uit na een wedstrijd of training, in de hoop dat dit het herstel ten goede komt. Onderzoek bevestigde reeds de volgende twee zaken: veel sporters doen een actieve cooling-down en een actieve cooling-down verbetert prestaties wanneer inspanningen elkaar binnen 10-20 minuten opvolgen. Nieuw is het volgende: wanneer de tijd tussen inspanning meer dan vier uur bedraagt, leidt dit volgens het overgrote deel aan studies niet tot betere prestaties.

Slechts uit enkele studies komt naar voren dat een actieve cooling-down wél voor betere prestaties zorgt een dag na een training, echter laten verreweg de meeste studies dus zien dat de prestatie onveranderd is. Daarbij zorgt de cooling-down niet voor minder spierpijn of stijfheid, herstellen spieren niet sneller en heeft het ook geen invloed op spierfunctie. Tot slot helpt het niet om blessures te voorkomen.

Opruimen van lactaat en herstel ademhalingssysteem, hart- en bloedvatenstelsel
Een actieve cooling-down helpt wél met het sneller ‘opruimen’ van lactaat in het bloed. Daarnaast zorgt het dat het ademhalingssysteem en hart- en bloedvatenstelsel sneller herstelt. Daarentegen vertraagt het herstel van de concentraties hormonen, zoals bijvoorbeeld: (nor)adrenaline en cortisol. Dit heeft als gevolg dat de prestatie van de sporter niet negatief, maar ook niet positief wordt beïnvloed. Studies stellen ook dat bovenstaande factoren na vier uur herstelt zijn, ongeacht het wel of niet uitvoeren van een cooling-down.

Immuniteit
Een andere bewering is die dat een actieve cooling-down zorgt dat de immuniteit minder hard daalt na inspanning. Echter blijkt twee uur na inspanning geen verschil te bestaan tussen atleten die wel of geen actieve cooling-down hebben uitgevoerd. Of de verbeterde immuniteit in de eerste twee uur na het trainen het gevaar op infecties en ziektes wegneemt, is onbekend.

Mentale aspect
Vragenlijsten over de mentale gesteldheid wijzen uit dat atleten ook mentaal niet beter hersteld zijn na een cooling-down. Ondanks dat deze mentale verschillen dus niet meetbaar zijn, geloven veel sporters toch in de positieve invloed van de cooling-down op de geest. Als dit voor jou werkt, kan je dus – ondanks het gebrek aan bewijs voor het nut hiervan – altijd kiezen om een actieve cooling-down uit te voeren; er zijn namelijk ook geen nadelen bekend.

Bovenstaand artikel is – zoals ook in de eerste alinea aangegeven – gebaseerd op onderzoek van Bas van Hooren. Namens 3athlon willen we jullie vooral op het hart drukken te doen wat goed voelt en daarbij altijd naar je eigen lichaam te luisteren.