Zoals jullie al weten neemt Marino op 8/07/2007 deel aan Ironman Austria. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn om de wedstrijd ter plaatse te volgen, er zijn nog enkele hotelreservaties vastgelegd.
Verdere info en reservatie: Patsy.Maegerman@callant.be
Gelieve deze week contact te nemen zodat het reisbureau kan verwittigd worden.