Het NTB-congres dat ieder jaar altijd in november plaatsvindt, wordt tot ‘aankomend voorjaar’ uitgesteld. Dat blijkt uit een bericht dat de Nederlandse Triathlon Bond zojuist online heeft geplaatst. “Na de oplevering van het onderzoeksrapport over sociale veiligheid op het NTC, bekijkt het bestuur welke vervolgstappen nodig zijn en hoe daarover gecommuniceerd wordt.”

Eerder liet de NTB in verschillende gesprekken met 3athlon al weten dat de onderzoeksresultaten – wanneer deze binnen zouden zijn – binnen een paar dagen openbaar zouden worden gemaakt. Daar is de bond al op teruggekomen en onlangs werd aangegeven dat nog niet duidelijk is óf de resultaten worden gecommuniceerd en zo ja, wanneer. De triathlonraad stelde eerder deze week haar vergadering, waarin het het NTB-bestuur ter verantwoording wil roepen, al uit omdat het nog niet in de mogelijkheid is geweest de resultaten in haar volledigheid te bekijken.

Het uitstellen van het NTB-congres voelt wellicht als een nieuwe knauw in het vertrouwen van de NTB. De bond schrijft zelf: “Het is van belang dat dit proces (het bekijken hoe er gecommuniceerd wordt over het onderzoeksrapport, red.) met grote zorgvuldigheid doorlopen wordt. In dat proces is momenteel geen ruimte voor een congres zoals wij dat graag met en voor onze leden organiseren. Het bondsbestuur heeft daarom besloten het congres te verplaatsen naar het voorjaar van 2022.”

Een datum wordt nog niet genoemd.