In de topsportomgeving van het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC) die veilig en vertrouwd zou moeten aanvoelen, worden grove fouten gemaakt en heerst een angstcultuur waar atleten zich niet gehoord en gezien voelen. Dat is althans wat verschillende (voormalig) topatleten – anoniem, want nog steeds bang voor consequenties – beweren tegenover 3athlon.nl.

De afgelopen twee jaar kwamen steeds vaker negatieve meldingen over het NTC, gevestigd in Sittard, op onze redactie binnen. Boze atleten, teleurgestelde atleten, naar eigen zeggen kapotgemaakte atleten, maar ook verontruste en in een aantal gevallen zelfs huilende ouders. “Het gaat niet goed op het NTC”, luidde het verhaal iedere keer weer. De atleten en ouders deden onafhankelijk van elkaar hun verhaal, zonder dat ze dit van elkaar wisten ook, maar iedere keer anoniem. Uiteraard zijn de namen van alle personen bekend op de redactie van 3athlon.nl.

‘Als ik dit met naam en toenaam vertel, word ik niet meer geselecteerd’

Vaak gaat het om atleten die niet meer verbonden zijn aan het NTC, maar soms ook zijn het topatleten die nog steeds uitkomen op het hoogste niveau en veel ambities binnen de triathlonwereld hebben. “Als ik dit met naam en toenaam naar buiten breng, kan ik mijn carrière als topsporter wel vergeten. Er heerst op het NTC een cultuur waarbij tegengeluid niet wordt geduld, waarbij we kapot getraind worden en waarbij er geen oog is voor individuele behoeftes van topsporters. Er is een select groepje atleten dat vanuit de coaches en trainers alle aandacht krijgt; alles draait om hen en de rest is bijzaak. Andere atleten, die misschien iets minder veel succes hebben geboekt, internationaal iets minder goede prestaties hebben geleverd, worden getreiterd, genegeerd en vooral ook niet gehoord”, klinkt het uit de mond van één van de klokkenluiders. “Als ik dit verhaal ergens doe, weet ik zeker dat ik niet meer word geselecteerd voor bepaalde wedstrijden.”

‘Heel veel atleten zijn niet meer in staat geweest op een gezonde manier te sporten en zijn alle plezier in triathlonsport kwijtgeraakt’

Dat dit verhaal niet op zichzelf staat, wordt wel duidelijk als we de afgelopen jaren dus door verschillende atleten en ouders worden benaderd. Vaak gaat het om jonge, kwetsbare atleten, die er álles aan willen doen om door te breken en uit te komen op het hoogste niveau. Voor hen kan het lastig zijn te beseffen dat topsport meer dan eens bikkelhard is, en dat er inderdaad maar slechts een handjevol atleten is dat echt zal doorbreken, maar daar schuilt niet het probleem, zo benadrukken alle betrokkenen. “Het menselijke is totaal verdwenen op het NTC. Topsport is maatwerk, maar heel veel triatleten worden hier afgescheept met standaard trainingsschema’s die veel te zwaar zijn. Je ziet atleten vermoeid raken, blessures oplopen, en toch moeten ze vasthouden aan de voorgeschreven schema’s. Geen wonder dat we de afgelopen jaren ontzettend veel atleten hebben zien vertrekken bij het NTC, allemaal met lichamelijke klachten. Heel veel van hen zijn ontzettend lang niet meer in staat geweest om op een normale, gezonde manier te sporten. En heel veel van hen zijn alle plezier in de triathlonsport kwijtgeraakt.”

Intern onderzoek

Op moment van schrijven kregen we van verschillende atleten te horen dat er momenteel een onderzoek bij het NTC plaatsvindt, uitgevoerd door een externe partij. Dit onderzoek zou op advies van het Centrum Veilige Sport zijn ingesteld, naar aanleiding van verschillende verontrustende signalen. De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) heeft aangegeven dat dit onderzoek inderdaad plaatsvindt. Uitkomsten worden halverwege oktober verwacht. Dit artikel staat los van dat onderzoek, maar natuurlijk hebben we NTB-directeur Rembert Groenman en Technisch Directeur Adrie Berk om een reactie gevraagd. Hieronder hebben we de NTB-reactie integraal overgenomen.

Reactie Nederlandse Triathlon Bond

“Als NTB vinden we het uiteraard zorgelijk om deze reacties van atleten en ouders te lezen. Vanzelfsprekend nemen we deze signalen als verantwoordelijke federatie serieus. Omdat in een eerder stadium, via de Atleten Commissie, signalen van verontruste atleten ons bereikten, is begin dit jaar besloten, in samenspraak met het CVSN en NOC*NSF, een onafhankelijk en objectief onderzoek te laten uitvoeren door een extern, in sociale-veiligheid en integriteit gespecialiseerd onderzoeksbureau. Binnenkort komt dit bureau met hun bevindingen ten aanzien van hoe dit door meerdere betrokkenen, zowel alle huidige en enkele oud-atleten als de technische staf, binnen het NTC wordt ervaren. Intentie is om vervolgens in gezamenlijkheid te bekijken hoe hier verbeteringen doorgevoerd kunnen worden richting Parijs 2024 en Los Angeles 2028.”