De dopingzaak van proftriatleet Andrew Starykowicz leek aanvankelijk een ‘closed case’, maar nadat de Professional Triathletes Organisation (PTO) gisteren al bekendmaakte de zaak nog eens goed onder het vergrootglas te leggen, reageert nu ook Ironman op de recente uitspraken van de hoofdpersoon in deze zaak: Starykowicz. De schorsing van dertien maanden die de Amerikaanse triatleet kreeg nadat hij op het verboden middel vilanterol werd betrapt, loopt 1 januari 2021 op een eind, maar het proces leeft ondertussen meer dan ooit. Starykowicz doorliep de zaak uitgebreid in verschillende blogs en maakte daarin duidelijk dat hij zichzelf als slachtoffer ziet van een ingewikkeld en ‘kapot’ proces. Ironman beschuldigt nu zowel de PTO als Starykowicz van ‘onjuiste en misleidende beweringen’.

“Ironman is sinds 2005 ondertekenaar van de ‘World Anti-Doping Agency (WADA) Code Signatory’ en dus heeft Ironman de verplichting om haar anti-dopingprogramma in overeenstemming te brengen met de WADA Code net zoals andere particuliere en publieke ondertekenaars van deze WADA Code. Ironman belooft daarmee de verplichtingen als ondertekenaar van de WADA Code na te komen door de anti-dopingregels toe te passen zoals deze zijn geschreven en heeft dit ook zonder uitzonderingen altijd gedaan. Op grond van WADA Code artikel veertien, stelt Ironman aangewezen antidopingorganisaties op de hoogte van alle dopingzaken die spelen. Niets in het proces van Ironman staat los van het toezicht van andere antidopingorganisaties.” Met deze krachtige woorden verdedigt Ironman zich tegen de boosheid die het bedrijf in de afgelopen dagen vanuit verschillende hoeken over zich heen kreeg. Ironman maakt daarbij duidelijk slechts regelgeving van WADA op te volgen en dus niet zelf lukraak extreem zware straffen te bedenken, zoals door een aantal mensen wel werd beweerd.

Opzettelijk regels overtreden

“Het ‘opzettelijk’ gebruiken van een verboden middel leidt tot een antidoping overtreding met een standaard schorsingsperiode van vier jaar op basis van artikel 10.2 van de WADA Code.” Ironman legt vervolgens uit dat de term ‘opzettelijk’ logischerwijs van toepassing is wanneer een atleet weet dat hij een verboden middel tot zich neemt en ook weet dat dit kan leiden tot een antidoping overtreding. Anders dan in veel andere gevallen koos Starykowicz er bewust voor om te racen ondanks dat hij een verboden middel had gebruikt en nog geen TUE (Therapeutic Use Exemption) had ontvangen, oftewel: een vrijstelling. En dat ondanks een geschreven waarschuwing van de U.S. Anti-Doping Agency (USADA) op 25 oktober 2019.