Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten naar de interne veiligheid bij het NTC, heeft NTB-directeur Rembert Groenman op verzoek van 3athlon zojuist laten weten dat hij zelf niet zoveel kan zeggen over zijn eigen positie en die van Technisch Directeur Adrie Berk. “Behalve dat een nieuw bestuur daarover kan oordelen. In dat opzicht is de Triathlonraad nu aan zet.”

Eerder vandaag stapte het bestuur van de NTB op, nadat uit onderzoeksresultaten bleek dat er op het NTC sprake is van groepsvorming, roddelen, uitsluiting en pestgedrag onder atleten en staf. Groenman zegt daar desgevraagd over. “Het bestuur vindt het belangrijk om ruimte te geven aan een nieuw bestuur, met een frisse blik, dat zonder last van het verleden aan de slag kan met de uitvoering van de dertien aanbevelingen en de cultuuromslag die nodig is.” Met ‘dertien aanbevelingen’ doelt hij op de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport zijn geplaatst.

Groenman geeft ook aan een grote verantwoordelijkheid voor ‘deze kwestie’ te voelen. “En voor de verdere uitwerking van het plan van aanpak en ook voor onze organisatie. De continuïteit die daar nodig is, daar wil ik me hard voor maken. Tegelijkertijd is Rita van Driel precies de juiste persoon op het juiste moment om nu aan de slag te gaan met de benodigde veranderingen in ons topsportbeleid en het klimaat dat daarbij hoort. De competenties die nodig zijn bij de staf om een veilig klimaat te creëren gaat zij in kaart brengen en bespreken met de betrokkenen, om te zien wat er ontbreekt en hoe dat aan te vullen is.”