Nanette Hagedoorn, Patrick Kingma, Hans Urlings, Nicole Eyssen, Juul van Rijn, Job Eijsink en Wim van Oijen: deze zeven mensen maakten deel uit het van het NTB-bestuur en hebben eerder vandaag besloten om op te stappen, naar aanleiding van de onderzoeksresultaten naar de interne veiligheid op het NTC, waaruit bleek dat er – zoals uit berichtgeving van 3athlon al kon worden geconcludeerd – sprake is van groepsvorming, roddelen en pestgedrag. Opvallend detail: de directie, coaches en staf blijven voorlopig aan, terwijl uit hetzelfde onderzoek blijkt dat zij zeer grote steken hebben laten vallen. Ook bleek eerder al dat zij lang op de hoogte waren van de problematiek, maar er alles aan deden dit te bagatelliseren.

Ondanks dat Rembert Groenman – directeur – en Adrie Berk -Technisch Directeur – in gesprekken met 3athlon herhaaldelijk aangaven dat de problematiek ‘allemaal wel mee zou vallen’ en dat het onderzoek dat zou aantonen, blijkt nu het totaal tegenovergestelde. De onderzoeksresultaten tonen aan dat diverse atleten het NTC hebben verlaten vanwege de vervelende onderlinge omgang binnen het programma en ook omdat begeleiding en staf niet of onvoldoende zouden reageren op signalen. Ook zouden coaches situaties in sommige gevallen zelfs verergeren. Daarnaast wordt aangegeven dat er binnen de Olympische selectie – Maya Kingma, Jorik van Egdom, Marco van der Stel en Rachel Klamer – sprake is van ongewenst gedrag, spanningen en escalaties.

‘Binnen het programma zijn stevige spanningen merkbaar, met een negatief effect op de sociale veiligheid’, staat er onder andere te lezen in de resultaten. ‘Tussen atleten onderling en tussen stafleden en atleten bestaan spanningen, conflicten en escalaties’. Des te meer opvallend dus dat juist deze directie- en stafleden voorlopig gewoon in functie blijven.

‘Hoe kan het dat directie blijft zitten?’

“Hoe kan dat? Deze mensen hebben jarenlang laten zien incapabel te zijn, geen oog voor het menselijke te hebben en alleen in hun eigen belang te denken. Ze zouden direct moeten opstappen, in plaats van dat het bestuur dat nu doet. Het bestuur heeft er nog wel het minste mee te maken”, spreken directe betrokkenen zich uit tegenover 3athlon.

De afgelopen weken deed 3athlon ook de onthulling dat er sprake zou zijn van een situatie waarbij sommige atleten een nergens te herleiden betaling van 750 euro per maand zouden doen, om zo een A-status te bemachtigen die ze niet via het NOC*NSF konden krijgen. Dit verhaal werd later door het NOC*NSF bekrachtigd, ook al bleef de NTB dit uit monde van Rembert Groenman ontkennen. Inmiddels tonen de onderzoeksresultaten aan dat ook deze bewering klopt. Diverse atleten die hebben deelgenomen aan het onderzoek, hebben hun zorgen geuit over ‘een financiële constructie binnen het programma, betreffende de toekenning en het delen van reserve A-statussen. Het laatstgenoemde heeft ook een verbinding met het ervaren van onduidelijkheid betreffende de criteria van toekenning.’

Momenteel is de situatie dat NTB-directeur Groenman, samen met een nieuw bestuur, zal moeten werken aan een nieuw plan van aanpak om alles op de rails te krijgen en de situatie op het NTC te verbeteren. Ondertussen zouden staf en overige directieleden, uiteindelijk de eindverantwoordelijkheden voor het beleid, ‘gewoon’ in dienst blijven, terwijl zij allemaal genoemd zijn als stoorzenders binnen de huidige situatie. Op een door ons gestelde vraag aan de NTB of Groenman dit als een wenselijke situatie ziet, is voorlopig niet gereageerd.