Nederlandse jonge toptalenten op triathlongebied zijn de laatste jaren schaars – feitelijk zijn ze op één hand te tellen – en dat noopt de NTB te kijken naar een andere vorm van talentontwikkeling. Dat betekent dat de Regionale Training Centra’s (RTC’s) vanaf volgend jaar verdwijnen en worden vervangen voor een zogenaamd ‘talentidentificatieprogramma’.

Daarmee wordt de topsporttalentontwikkeling bij de NTB vanaf 1 januari 2024 dus anders ingericht. “De huidige opzet van talentontwikkeling – met vijf RTC-locaties – is relatief kostbaar in vergelijking met het rendement dat wordt geleverd. Door te focussen op de meest kansrijke atleten en hen via maatwerk te faciliteren, kan de NTB talentontwikkeling zowel sporttechnisch, organisatorisch als financieel toekomstbestendig inrichten.”

Het talentidentificatieprogramma is bedoeld voor atleten die vijftien jaar of ouder zijn en zou, zo omschrijft de NTB het, een zo groot mogelijke groep triatleten in kaart moeten brengen en monitoren. “Atleten met de meeste potentie worden opgenomen in een focusgroep. Daarbij wordt gekeken naar atleten die de competenties (kennis, vaardigheden, attitude) vertonen of kunnen ontwikkelen, waardoor de kansrijkheid om topsport te bedrijven toeneemt. De focus in dit programma ligt op het ontwikkelen van de sporter en niet per se op het behalen van resultaten. De regie van dit programma ligt in handen van hoofd talentontwikkeling Marcel ten Wolde.”

Maar wanneer komen atleten dan in beeld voor de focusgroep? “Hoofdzakelijk op basis van wedstrijdresultaten (ranking), op voorspraak van trainers (verenigingen, privétrainers), door middel van scouting, zij-instroom vanuit verschillende disciplines en nationale talentdagen.”

“Van de atleten die in beeld komen voor de focusgroep, wordt een grondige individuele analyse gemaakt om het profiel van de atleet vast te stellen. Hierbij wordt bekeken wat op fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel vlak nodig is als volgende stap in de ontwikkeling van de atleet. Deze analyse wordt gedaan met medewerking van experts van TeamNL centra. De uitkomst van de analyse wordt gedeeld met de eigen coach(es) van de atleten ten behoeve van de ontwikkeling van zowel atleet als coach.”

De focusgroep wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het hoofd talentontwikkeling, Marcel ten Wolde dus,  “na ruggespraak met relevante experts. De belangrijkste uitgangspunten voor de focusgroep zijn: zoveel mogelijk trainen in de eigen omgeving, structureel gezamenlijke weekendtrainingen (1x per maand), gezamenlijke trainingsstages en monitoring door en ondersteuning (mentor) van het hoofd talentontwikkeling.”

Triatleten in de focusgroep blijven tot minimaal het jaar waarin ze 19 jaar worden, woonachtig in hun eigen vertrouwde woonomgeving. “Iedere atleet in de focusgroep krijgt begeleiding vanuit het hoofd talentontwikkeling. Samen kijken ze naar de op maat gemaakte invulling van het optimale programma (kwantitatief en kwalitatief) dat kan bestaan uit de volgende trainingen: trainingen bij een lokale triathlonvereniging of een regionaal initiatief (bijvoorbeeld LABC Triathlon in Utrecht), trainingen onder leiding van een (of meerdere) eigen trainers, trainingen met het hoofd talentontwikkeling, zelfstandige trainingen, gezamenlijke trainingen met (een deel van) de focusgroep, (inter)nationale trainingsstages met de focusgroep. Binnen het talentidentificatieprogramma werken alle atleten met een volgsysteem. Dit om het hoofd talentontwikkeling inzicht te geven in het welbevinden en fitheid van de triatleten op fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief vlak, waardoor onder meer een training kan worden aangepast op het doel en de belastbaarheid van individuele atleten.”

Voor huidige RTC-atleten die nu niet meer voldoen aan de in het document Criteria NTB-selecties opgenomen RTC-criteria, geldt dat zij per 31 december 2023 uit het RTC-programma stromen.