Stichting Sport Promotie Ameland (SPA) en Sporteiland hebben de licentieovereenkomst om sportevenementen zoals MTB-Ameland, Tri-Ambla, Tussen Slik en Zand en Ameland Adventurerun te organiseren, vroegtijdig ontbonden. Daarmee is de toekomst van onder andere Xterra Ameland hoogst onzeker.

Het is opvallend nieuws, want beide partijen – de licentiehouder en organisator van onder andere Xterra Ameland dus – werken al zeven jaar samen. Aan die samenwerking, die in 2016 begon en in 2021 met nog eens vijf jaar werd verlengd, komt nu, vroegtijdig dus, een eind. “Door veranderende omstandigheden en inzichten bij Sporteiland, zal deze overeenkomst in onderling overleg per 31 december 2023 worden beëindigd”, wordt er geschreven over de samenwerking die eigenlijk zou doorlopen tot sowieso 2027.

Wel wordt aangegeven dat SPA ‘snel op zoek zal gaan naar een andere partij om de genoemde evenementen in de toekomst te organiseren en hiermee Ameland als eiland waar het goed sporten is, in de toekomst op de kaart te houden’.