Dat wedstrijden aan de lopende band worden afgelast en uitgesteld door het coronavirus, hoeven we niet meer te vertellen. Ook de NTB ziet dat uiteraard gebeuren en daarbij volgt de bond de adviezen van het RIVM en NOC*NSF. Er wordt vanuit de NTB meteen een financiële handreiking gemaakt naar atleten én organisaties. ,,Voor evenementen die geannuleerd worden en in 2020 niet ingehaald kunnen worden, heeft de NTB een tegemoetkomingsregeling opgesteld”, staat geschreven in een zojuist verstuurde nieuwsbrief. ,,Daarbij is gekeken naar mogelijkheden voor een redelijke compensatie naar deelnemers en evenementen, waarbij ook de financiële gezondheid van de NTB bewaakt wordt.

De volgende uitgangspunten zouden volgens de NTB gelden:

  • Bij annulering van een evenement door overmacht is geen restitutie van deelnemersgelden vereist, volgens de geldende voorwaarden van de NTB. Evenementen kunnen er echter voor kiezen om deelnemers (een deel van) hun inschrijfgeld te restitueren. Het is daarbij redelijk om de door het evenement gemaakte kosten te betrekken in de hoogte van de restitutie, datzelfde geldt voor de door de NTB gemaakte kosten.
  • Evenementen die hun inschrijving nog niet hebben opengesteld en/of ook nog geen inschrijfgelden hebben ontvangen, vallen buiten onderstaande annuleringsregeling.
  • De NTB komt evenementenorganisatoren die al live waren gegaan tegemoet door de kosten voor de evenementenvergunning en de kosten voor eventueel al ingeplande officials kwijt te schelden. Het NTB-lidmaatschap 2020 blijft wel verschuldigd.
  • De normale afdracht van deelnemersgelden, die bepaald is op 10% van het inschrijfbedrag, wordt verlaagd naar 5% voor de betreffende reeds live gegane geannuleerde evenementen. Daglicentiekosten blijven onverminderd verschuldigd. Het gaat hierbij om de reeds betaalde deelnemersgelden.