Nieuwe verandering binnen de NTB, want sinds kort heeft de bond een vernieuwde atletencommissie die formeel is opgenomen in de statuten. Nu de oprichting van die nieuwe atletencommissie (AC) is afgerond, is er een verkiezing gestart waarin de leden/vertegenwoordigers van de atleten in de AC kunnen worden gekozen.

De afgelopen jaren stond de AC – onder aanvoering van Maya Kingma – regelmatig lijnrecht tegenover de NTB. Of dat de komende tijd zal veranderen, zal van diverse factoren afhankelijk zijn. Feit is in ieder geval dat de NTB niet zelf heeft gekozen voor de andere vorm van de AC; het is voor sportbonden sinds dit jaar verplicht om een AC te hebben die is beschreven in de statuten van de bond. Een AC vormt, zoals de NTB het zelf op haar website omschrijft, ‘de stem van atleten naar de NTB’. “Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken over de uitdagingen die we binnen de triathlonsport in Nederland hebben.”

Ook al waren de afgelopen jaren diverse AC’s actief binnen de NTB, waren die nooit formeel opgenomen in de statuten. Daarmee ontbrak dus ook een vastlegging wat de rechten en plichten van de AC waren, hoe er met de NTB samengewerkt kan worden en hoe de AC als volwaardige commissie atleten kan vertegenwoordigen.

“De NTB heeft samen met vertegenwoordigers van de bestaande AC’s de afgelopen tijd hard gewerkt om dat te veranderen. Hiervoor zijn per bestaande AC (Olympisch, Paralympisch, overige disciplines) twee vertegenwoordigers door de NTB betrokken bij het opstellen van deze samenwerking van een breed gedragen AC. Deze werkgroep bestaat uit Eva Cornelisse en Silke de Wolde (Olympisch), Nico van den Burgt en Sander Koomen (Paralympisch) en Thomas Cremers en Joep Staps (overige disciplines), met hulp van externe adviseur Chiel Warners. In samenwerking met algemeen directeur Thorwald Veneberg en bestuurslid topsport Erik Doornbos, en met input van de oude commissies, is de afgelopen maanden gewerkt aan het formuleren van de statuten.” De statuten zijn hier te bekijken.

“Nu de AC binnen de NTB formeel een functie heeft gekregen, is het tijd om verkiezingen uit te schrijven waarin de leden/vertegenwoordigers van de atleten in de AC kunnen worden gekozen. Elke atleet die op eliteniveau actief is binnen de NTB, kan en mag meebeslissen over de toekomst van de NTB en kan zich verkiesbaar stellen voor een rol in de AC. De AC gaat per 1 januari 2024 van start en heeft een zittingsduur van tenminste vier jaar. De samenstelling van de AC zal bestaan uit tenminste zes atleten waarbij sowieso twee atleten vanuit olympisch, één vanuit paralympisch en twee vanuit overige disciplines zitting zullen nemen.”