Sinds de eerste dagen dat de PTO actief was als nieuwe triathlonorganisatie, was er – niet op de laatste plaats door profatleten zelf – kritiek op de manier waarop de rankings worden bepaald en daarmee het prijzengeld verdeeld. De PTO is daar niet heel blij mee en ‘adviseert’ atleten nu dan ook om geen openlijke kritiek te plaatsen. “Als organisatie zouden we het atleten nooit verbieden om publiekelijk te reageren of kritiek te uiten. Wel is het onze taak om alle PTO pro atleten te adviseren dat een constante stroom aan kritiek op het rankingsysteem schade berokkent aan de mogelijkheid om via sponsoring geld op te halen voor deze rankings”, staat in een persoonlijke mail aan honderden atleten geschreven.

In diezelfde mail – gericht dus aan profatleten – wordt onder andere gekeken naar het prijzengeld dat in 2021 werd uitgekeerd, de rankings, het succes van de Collins Cup en andere onderwerpen die voor atleten belangrijk zijn. De mail wordt afgesloten met de waarschuwing dat kritiek van atleten wel eens tot minder sponsors en geld kan leiden. “In het tennis is ook eens gekeken naar de kritiek die atleten op socials hebben geplaatst en daaruit bleek dat er eigenlijk bijna nooit iets positiefs over de wedstrijden werd gezegd. Het gevolg was dat sponsoren afhaakten.”

De PTO sluit de boodschap wel af door te zeggen dat triatleten vooral niks wordt verboden, maar dat het slechts een advies is om commentaar niet op socials te delen.