De triathlonraad zal op zeer korte termijn een interim-bestuur aanstellen, waarmee vervolgens op zoek wordt gegaan naar een nieuw bestuur voor de Nederlandse Triathlon Bond. Dit omdat de triathlonraad ziet dat de huidige situatie – waarover afgelopen woensdag nog tot in de late uurtjes over werd gesproken – niet wenselijk is, er dingen moeten veranderen en daar dus een tijdelijke oplossing voor nodig is. Dat heeft de triathlonraad zojuist in een bericht aan alle atleten laten weten. Dat bericht is hieronder integraal overgenomen:

Het zal niemand zijn ontgaan dat sinds het uitkomen van het Onderzoeksrapport over het topsportbeleid bij het Nationale Trainingscentrum er veel is gebeurd binnen de NTB. Het heeft ons allemaal diep geraakt, echter we moeten hier uitkomen en we hebben er vertrouwen in dat we dit met elkaar gaan doen.

Afgelopen woensdag heeft de Triathlonraad een raadsvergadering gehad waarbij het inmiddels afgetreden bestuur aanwezig is geweest. De notulen zijn binnenkort opvraagbaar bij het bondsbureau. Belangrijk om te melden dat er zorg wordt gedragen voor een goede overdracht. Ook blijft het afgetreden bestuur beschikbaar voor praktische vragen en dat wordt zeer gewaardeerd.
 
In het kader van een snelle doorstart na de nu ontstane situatie gaat de Triathlonraad op zeer korte termijn een interim-bestuur benoemen dat met de aanbevelingen van het rapport Fijbes aan de slag gaat en zicht houdt op de lopende zaken. Samen met het interim-bestuur gaat de Triathlonraad dan werken aan het vormen van een definitief bestuur.
 
Inmiddels hebben zich potentiële kandidaten aangemeld en worden er komende week gesprekken ingepland.

Eind november zal de raad met een nieuwe update komen, staat in het statement te lezen.