World Triathlon heeft overeenstemming bereikt over een Transgender Policy, die transvrouwen toestaat deel te nemen aan de vrouwencompetitie. In dertig dagen zal de nieuwe Transgender Policy van kracht zijn tijdens World Triathlon evenementen. “Om deel te nemen in de vrouwencategorie als pro atleet of Age Grouper, moet een transatleet kunnen aantonen dat de hoeveelheid testosteron in het bloed lager dan 2.5 micromol per liter is voor een periode langer dan 24 maanden. Daarnaast moet het tenminste 48 maanden geleden zijn sinds een transatleet voor het laatst als man meedeed aan een sportcompetitie.”

“De Transgender Policy is goedgekeurd door de meerderheid van de Executive Board, met tegenstemmen van Vice President Ian Howard en President van het atletencomité Tomas Toth”, schrijft World Triathlon in een persbericht.

“We onderzoeken deze zaak al langer dan een jaar, hebben geluisterd naar verschillende mensen binnen de triathlonwereld, en we kunnen alleen maar onze dank uitspreken aan alle comités en commissies voor het werk dat zij hebben verricht om deze policy op te stellen”, zegt World Triathlon President Marisol Casado. “We zijn een kleine internationale federatie, maar wel één die inclusiviteit en ‘gender balance’ in het DNA heeft. De Transgender Policy die we zojuist hebben goedgekeurd laat zien dat we eerlijkheid voorop stellen, maar ook inclusiviteit belangrijk vinden. Het is in lijn met de voorschriften vanuit het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en wat andere federaties in de afgelopen maanden hebben besloten. We zullen de situatie blijven monitoren en de policy verder blijven ontwikkelen. We staan open voor een discussie of het herzien van deze policy in de loop van de tijd. Aangezien dit onderwerp zich blijft ontwikkelingen, is het nodig dat we daarin flexibel zijn.”