De Nederlandse Triathlon Bond heeft zojuist een zeer opvallende koers gekozen in een uitgebracht statement over de misstanden op het NTC, die eerder deze week op 3athlon.nl werden aangekaart. In het statement, hieronder integraal overgenomen, wordt verwezen naar een artikel dat vanochtend in Trouw is gepubliceerd en waarin verschillende atleten met naam en toenaam werden geciteerd. Er wordt door de NTB onder andere gezegd dat de verhalen ‘met ontzetting’ zijn gelezen. Een opmerkelijke uitspraak, aangezien 3athlon deze verhalen in een veel eerder stadium aan de bond meegaf, zij het toen nog op basis van anonieme gesprekken met atleten, en er toen werd gesuggereerd dat het ‘allemaal wel mee zou vallen’ en ‘het onderzoek zou wel laten zien dat het probleem niet zo groot was’.

In de afgelopen dagen zijn wij door tientallen nieuwe atleten benaderd, die allemaal hebben aangegeven zich te herkennen in de door ons geschetste problematiek. Eerder spraken we van ‘vermeend wanbeleid, een angstcultuur en pesterijtjes’. Daarnaast zijn we de afgelopen dagen door verschillende beleidsmedewerkers vanuit de NTB benaderd, die allen niet met naam en toenaam genoemd durven te worden, maar wel aangaven dat er bij het NTC inderdaad sprake is van dat wanbeleid.

Ondertussen wachten wij – 3athlon – de onderzoeksresultaten af. Hieronder het statement van de NTB, ondertekend door bondsdirecteur Rembert Groenman:

De Nederlandse Triathlon Bond heeft met ontzetting de verhalen gelezen van oud-triatleten in Trouw vandaag.

Als NTB staan wij voor een veilig sportklimaat binnen onze sport. We vinden het moedig dat sporters naar buiten komen met hun verhaal en nemen deze signalen serieus. Eerder dit jaar is een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen naar de sociale veiligheid op het NTC naar aanleiding van signalen van huidige NTC-atleten. Wij verwachten de eerste resultaten van het onderzoek eind volgende week. Als NTB wachten we de uitkomsten van dit onderzoek nu eerst af.

Verder onderschrijven wij het belang van een breed onderzoek naar alle aspecten van de topsportcultuur, zodat wij als bond kunnen werken aan een veilig en verantwoorde omgeving voor onze sporters. Voor misstanden is bij onze bond geen plaats. Het is belangrijk dat onze sporters op een plezierige wijze kunnen werken aan hun prestaties. Sporters die nare ervaringen hebben meegemaakt of nog meemaken kunnen terecht bij de Vertrouwens Contact Personen van de bond. Als zij zich liever (anoniem) melden buiten onze bond dan kunnen zij ook terecht bij het Centrum Veilige Sport NL.  Het is belangrijk dat sporters zich uitspreken om zo gezamenlijk te komen tot een verantwoord topsportklimaat.

De Nederlandse Triathlon Bond heeft waardering voor de sporters die het aangedurfd hebben naar buiten te komen met hun verhaal. Graag willen wij laten weten dat voor alle betrokkenen de deur open staat om met ons in gesprek te gaan om te kijken waar wij kunnen ondersteunen of kunnen leren van hun verhaal.

Arnhem, 15 oktober 2021

Rembert Groenman, Algemeen directeur