Het NTB-congres, dat de afgelopen jaren al in zeer moeilijk weer zat en onder andere vanwege de misstanden op en rondom het NTC en bij de bond, en daarna ook door COVID werd uitgesteld en verplaatst, vindt ook nu weer niet plaats. Het congres stond gepland voor 11 maart, maar mensen die zich nu aanmelden, krijgen in een reactie te horen dat het congres op te weinig animo kan rekenen en dat het daarom wordt geannuleerd.

Enigszins opvallend is dat de NTB zelf nog geen melding maakt van het annuleren van het congres. Het NTB-congres staat ook op de eigen website nog steeds op 11 maart.