De winter is voorbij, maar voor komend jaar kan het een uitkomst zijn bij sneeuw en ijs: Gelderland bouwt een verwarmde ‘snelfietsroute’. Het nieuwe tweerichtingsfietspad voert straks van Wageningen naar Arnhem en door de Jufferswaard, een Natura 2000 gebied bij de Nederrijn in Renkum.

Het verwarmde deel van het fietspad krijgt een lengte van 1.7 kilometer en wordt verwarmd met de restwarmte van een nabij gelegen papierfabriek. Conny Bieze, gedeputeerde voor mobiliteit, legt uit: ,,We willen dit snelfietspad op een zo duurzaam mogelijk manier aanleggen. Het past binnen de duurzaamheidsambities van de provincie, zoals beschreven in de Omgevingsvisie. We hebben met Parenco (papierproducent gelegen aan de oevers van de Rijn in Renkum, red.) onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de risico’s. De uitkomsten zijn positief.”

,,De techniek zorgt voor een temperatuurdaling van de restwarmte die uiteindelijk afvloeit in het oppervlaktewater. Ook hoeven we enkele maanden geen strooizout te gebruiken om gladheid te bestrijden. Dit heeft een positief effect voor het onderwatermilieu en de flora en fauna in het Natura 2000 gebied.”

Het wordt wel even opletten, mocht je er lopen of fietsen. Lokale groepen uiten zorgen over kikkers die de warmte misschien ook wel erg aangenaam vinden.