We hebben de uitgebreide verslagen van zowel de mannen– als vrouwenrace al gelezen, maar inmiddels staan ook de samenvattende beelden van de World Cup in Kaapstad online. Hieronder vind je een samenvatting van de vrouwenrace – met veel Nederlandse inbreng – en dus ook van de mannenrace.