Het veroorzaakte gisteren de nodige controverse toen bekend werd dat de ITU een ban had opgelegd op het dragen en/of tonen van een regenboogvlag tijdens wedstrijden. Onder andere de Nederlandse Triathlon Bond en Challenge Almere-Amsterdam spraken hun ongenoegen uit over deze nieuwe regel. Vandaag – een dag later – ziet ITU ook dat de regel niet oké is en dus draait het de regel terug.

,,We zijn ons bewust van het feit dat er veel over deze nieuwe regel is geschreven”, luidt een statement van de ITU. ,,Daarom maken we graag onze positie duidelijk. De ITU heeft altijd gestaan voor gelijkheid en respect en we zouden nooit een maatregel willen nemen die de rechten en vrijheden van mensen vermindert. In dat licht willen we de regel meteen terugdraaien, omdat we zeker willen stellen dat de rechten van individuelen worden omarmd.”

Verder laat de ITU weten dat het haar spijt als de controverse mensen heeft gekwetst. ,,Het was nooit onze intentie om iemand te kwetsen: ongeacht ras, geloof of seksuele geaardheid.”

Martin Breedijk, vice-voorzitter van de NTB, toont in ieder geval zijn opluchting. ,,De NTB is blij dat de ITU aangeeft dat de interpretatie van de regels – dat er geen regenboogvlag zichtbaar mag zijn tijdens wedstrijden – niet juist is. Het past, zoals ook is te lezen in de verklaring, niet bij de triathlonsport en de ITU. Laten we met z’n allen nog duidelijker maken dat triathlon een sport voor iedereen is, tijdens alle wedstrijden. Dan komt er uit deze consternatie toch nog iets goeds.”