In de transparante organisatie die de NTB zegt te zijn, is het opvallend dat NTB-directeur Rembert Groenman gisteren RTC-coaches (Regionale talentcentra, red.) heeft opgeroepen niet meer met media te praten of zelf statements te maken. Natuurlijk was deze oproep aan coaches vertrouwelijk en was het niet de bedoeling dat dit naar buiten zou komen.

De coaches kregen te horen dat alleen Groenman naar buiten mag communiceren op momenten dat hem dat wenselijk lijkt. Een enigszins verrassend verzoek, want de NTB reageert al bijna een week op geen enkel verzoek van 3athlon tot reactie en verwijst in statements – waar aantoonbaar onjuistheden in staan – enkel naar het onderzoek dat binnenkort gepresenteerd zal worden.

Ondertussen hebben verschillende atleten die zich de afgelopen periode bij 3athlon gemeld met hun schokkende verhalen over de misstanden op en rondom het NTC, hun angst geuit over de uitkomsten van dat onderzoek. Volgens hen zijn er voornamelijk atleten in dat onderzoek meegenomen die pas recentelijk zijn aangesloten bij het NTC en zodoende nog te weinig afweten van de problematiek.

Uit een rondgang onder de atleten met wie 3athlon gesproken heeft, blijkt inderdaad dat veel van hen niet zijn meegenomen in het onderzoek. De oproep om betreffende atleten zich te laten melden bij Centrum Veilige Sport Nederland blijft uiteraard staan.

Naar verwachting worden de uitkomsten van het onderzoek eind deze week met de NTB gedeeld. De NTB krijgt vervolgens een paar dagen de tijd om het onderzoek te controleren op ‘feitelijke onjuistheden’ en daarna zullen de uitkomsten gedeeld worden.