Het is een enorme aderlating voor zowel organisatie, deelnemers als NTB: het NK Middle Distance in Nieuwkoop gaat aankomende zondag – net als vorig jaar – niet door. De keuze om het NK te annuleren is gemaakt door de NTB, op basis van ‘de hoeveelheid potentieel toxisch blauwalg in de Nieuwkoopse plassen’ die boven de gestelde norm van World Triathlon en NTB is.

Dat schrijft de organisatie van Nieuwkoop op haar website. “Er is overwogen om de deelnemers op eigen risico aan het kampioenschap te laten deelnemen, maar het NTB-bestuur heeft, in samenspraak met de Werkgroep Wedstrijdofficials (WGWO) en de medische commissie van World Triathlon, uiteindelijk besloten dat niet doen.” De Triathlon van Nieuwkoop gaat overigens wél door, maar het NK dus niet.

“Uit de van de organisatie ontvangen waterkwaliteitstesten, die op 25 mei zijn opgestuurd, blijkt de aanwezige hoeveelheid potentieel toxisch blauwalg de gestelde norm te overschrijden, hetgeen door het hoogheemraadschap Rijnland wordt onderschreven met een negatief zwemadvies. Dit ondanks dat er geen visuele aanwezigheid is van blauwalg. Daarnaast is er geen bewijs dat het blauwalg op dit moment toxisch is. Dit kan niet worden bewezen met testen.”

NTB-directeur Thorwald Veneberg zegt het volgende: “Door toch een NK te organiseren, zouden wij deelnemers mogelijk ‘dwingen’ om onverantwoorde gezondheidsrisico’s te nemen. Daarnaast is het onze mening dat de essentie van een Nederlands Kampioenschap op deze manier verloren gaat. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om mee te strijden voor de nationale titels.”

Verder stelt het bericht op de website van de Triathlon van Nieuwkoop het volgende:

Hoewel de organisatie reglementair niet verplicht is om laboratoriumtesten uit te laten voeren op blauwalg, heeft de NTB gevraagd om deze testen wel te laten doen gezien het hoge risico op blauwalg die in het gebied aanwezig is, zoals gebleken is de afgelopen jaren, en het daaruit voortvloeiende negatief zwemadvies van het hoogheemraadschap Rijnland. Veneberg: “Wij zijn van mening dat deelnemers goed geïnformeerd moeten worden over de deelname aan een evenement, helaas met een negatief resultaat voor het evenement tot gevolg. We willen hier heel duidelijk en transparant in zijn: veiligheid staat voorop.”

De NTB begrijpt dat deze beslissing wederom een enorme teleurstelling zal zijn voor menig deelnemer en niet in de laatste plaats de organisatie van Triathlon Nieuwkoop zelf. “We vinden het ontzettend jammer dat dit NK niet door kan gaan”, aldus de NTB-directeur. “Het toont meteen ook aan welke uitdagingen er voor ons allen liggen met betrekking tot de waterkwaliteit en het openwaterzwemmen. Die uitdaging zal in de komende jaren alleen maar groter worden.”

Stichting Triathlon Nieuwkoop heeft besloten, om net als vorig jaar, de wedstrijd door te laten gaan. Dit zal niet onder de auspiciën van de NTB zijn. Er zullen ook geen NTB-officials aanwezig zijn.

De NTB gaat in overleg met de Stichting Triathlon Nieuwkoop over restitutie van de inschrijfgelden van deelnemers bij annulering. Het streven van de NTB is om de deelnemers aan dit NK bij deze annulering hun inschrijfgeld terug te kunnen geven. Atleten die om deze reden hun inschrijving besluiten te annuleren wordt verzocht een mail te sturen naar info@triathlonbond.nl.