In een zojuist verschenen statement van de Nederlandse Triathlon Bond – de enige wijze waarop zij sinds kort communiceren want op telefoontjes, mailtjes en daarmee verschillende verzoeken tot contact wordt niet gereageerd – wordt ontkend dat er geen transparante procedure rondom het verlenen van A-statussen zou zijn. Dit statement raakt echter kant noch wal, want inmiddels steeds meer atleten – ook op dit moment aan het NTC verbonden atleten – verklaren tegenover 3athlon dat er wel degelijk atleten zijn die 750 euro per maand moeten betalen en dankzij die betaling een A-status krijgen. Tegelijkertijd worden zij onder druk gezet om te blijven betalen, want anders zou hun A-status worden ingetrokken. In alle beleidsstukken (waaronder het faciliteitenplan, dat onderdeel uitmaakt van de topsportersovereenkomst) van de NTB wordt gesproken over specifieke eigen bijdrages die atleten leveren, maar níet over deze bijdrage van 750 euro.

De Nederlandse Triathlon Bond verklaart in het statement: “De bewering dat de verlening van A-statussen aan sporters van de NTB niet rechtmatig verlopen zou zijn, berust niet op waarheid. De toegepaste procedure is transparant, volgens de NTB-reglementen toegepast, afgestemd met NOC*NSF en op vergelijkbare wijze gehanteerd bij meerdere sportbonden. Een A-status is niet te koop.”

De NTB gaat daarmee echter volledig voorbij aan de misstand rondom de verlening van de A-statussen. Het probleem zit hem dus in het selecte groepje topatleten dat daar voor moet betalen en als zij dat niet doen, worden zij onder druk gezet dat de A-status naar een andere atleet gaat en dus wordt afgepakt. Dankzij deze werkwijze heeft het verkrijgen van een A-status dus niks meer met specifieke sportprestaties te maken. Het betreft alleen atleten die niet via het NOC*NSF in aanmerking komen voor een A-status, maar dus afhankelijk van de bond zijn.

Verder staat in de verklaring te lezen dat de NTB alle berichten van de afgelopen dagen serieus neemt. Ook dat blijkt niet waar te zijn, want uit gesprekken met verschillende actieve atleten blijkt dat zij de afgelopen dagen nog steeds te horen hebben gekregen dat alles wel meevalt en dat het alleen zou gaan om voormalig atleten, terwijl er uit inmiddels tientallen gesprekken is aangetoond dat het niet alleen om voormalig, maar ook om huidige atleten gaat. Maya Kingma, op dit moment één van de beste atletes ter wereld, plaatste onlangs op Twitter dat ze de problematiek absoluut herkent. Daarnaast hebben wij met diverse actieve atleten gesproken die spreken van een stuitende en zeer onprettige situatie op het NTC. Vandaag gaf ook bondsarts Guido Vroemen aan dat er een onveilige, onprettige en niet te houden situatie heerst op het NTC en dat het huidige beleid totaal ontoereikend is.

De roep tot aftreden van NTB-directeur Groenman en Technisch Directeur Adrie Berk is de laatste dagen enorm toegenomen. Wij hebben hen gevraagd naar hun eigen positie, maar ook daarop reageren zij niet.