Afgelopen week werd duidelijk dat er dit jaar tóch een Nederlands Kampioenschap over de Middle Distance zal plaatsvinden. Nadat de afgelopen twee edities niet door konden gaan vanwege een te hoge concentratie blauwalg in het water van de Nieuwkoopse plassen, leek het er ook dit jaar op dat het NK niet zou plaatsvinden. Tot de organisatie van de Cave Triathlon – die plaatsvindt in het Belgische Kanne – zich meldde bij de NTB en zich daarmee opwierp als organisatie voor het Open NK. Wat vinden jullie eigenlijk van zo’n NK in België?

Onder de atleten die de poll op 3athlon’s social media-kanalen hebben ingevuld, is er veel verdeeldheid. Toch vindt het grootste gedeelte, namelijk 28 procent, het een kwalijke zaak dat een Nederlands Kampioenschap niet is onder te brengen bij een Nederlandse wedstrijdorganisatie en zich daarmee dus zal afspelen binnen de eigen landsgrenzen.

24 procent zet daar tegenover dat het fijn is dat er in ieder geval toch nog iets is geregeld en het NK dus door kan gaan, zij het in België. Eveneens 24 procent vindt echter dat dat NK gewoon in Nederland moet plaatsvinden. Daar weer tegenover staat 23 procent die aangeeft te vinden dat ‘nood breekt wet’ in dit geval perfect geldt en dat een NK in België de beste optie voor nu is: