Terwijl de NTB inmiddels een nieuw bestuur heeft, zitten er ook nog behoorlijk veel stafleden van de ‘oude garde’ op hun vertrouwde posities nadat de bond en het NTC in opspraak kwamen over wanbeleid en een daardoor ontstane angstcultuur onder atleten. Een aantal van die atleten spreekt nu over een bijzondere en vooral weinig veranderde situatie rondom het NTC.

Die situatie zou vooral komen doordat atleten een beetje tussen twee kampen in vallen. Enerzijds merken zij dat het nieuwe bestuur zeer welwillend is en bereid is om op zoek te gaan naar veranderingen en verbeteringen, maar anderzijds zijn er ook atleten die merken dat juist de coaches en stafleden die nog op hun plek zitten – en onderdeel uitmaakten van de situatie waar sprake was van wanbeleid – op dit moment stug volhouden dat ze gelijk hebben en hun gedrag weigeren aan te passen. Namen van coaches worden daarbij genoemd, maar vooral ook de naam van technisch directeur Adrie Berk valt bijzonder vaak. Volgens diverse atleten drukt Berk nog steeds zijn stempel op de groep op een manier die ‘onwenselijk’ is.

Nadat eerder dit jaar – na intern onderzoek – bleek dat er veel mis is rondom het NTC, gaf Berk al aan vervroegd uit te treden. Tot die tijd zou hij wel zorgdragen voor de opstart van het seizoen 2022.

NTC-coaches mogen niet mee op trainingsstage

Deze week is een aantal selectieatleten afgereisd naar Cyprus, om daar tot Kerstmis sterker te worden tijdens een trainingskamp. Opvallend detail; normaal reizen met dit soort trainingsstages logischerwijs de NTC-coaches mee, maar volgens verschillende atleten heeft het nieuwe bestuur dat dit jaar verboden en dus zijn er geen NTC-coaches, maar RTC-coaches mee op stage. De NTC-coaches zijn op dit moment dus in functie, maar tegelijkertijd heeft het er alle schijn van dat ze enigszins op een zijspoor worden gezet.

Mooier nieuws is er ook; diverse atleten geven tegenover 3athlon.nl aan dat de sfeer onderling – tussen atleten – is verbeterd sinds de onderzoeksresultaten zijn gedeeld. Opvallend detail; over het vervolgonderzoek dat eerder door de NTB werd aangekondigd, zijn de atleten die met 3athlon.nl hebben gesproken, nog niet ingelicht.