Alexander Vandevelde (voorzitter), Tony Link (penningmeester), Walter Pennekamp (secretaris) en Tjaart Kloosterboer (algemeen lid): dat zijn de vier mensen die per direct door de triathlonraad zijn benoemd om toe te treden tot het interim-bestuur van de NTB, dat tijdelijk dienst zal doen tot er een ‘echt’ bestuur wordt aangesteld. Uiteraard is het niet uitgesloten dat deze personen dan ook tot het bestuur zullen blijven behoren. Een vijfde vacature, specifiek voor een vrouwelijk lid, staat nog open.

Dit blijkt uit een open brief die de triathlonraad zojuist heeft gedeeld. De raad heeft advies ingewonnen bij het NOC*NSF en een in sportrecht gespecialiseerde jurist over hoe om te gaan met deze situatie, waarbij het bestuur begin november opstapte na alle commotie die was ontstaan rondom de NTB en het beleid op het NTC. Eerder stapte ook al Technisch Directeur Adrie Berk op, terwijl Directeur Rembert Groenman voorlopig nog in functie is.

Uit het advies dat werd ingewonnen, volgde de aanstelling van bovenstaand interim-bestuur voor een termijn van zes tot negen maanden. Naast lopende zaken krijgt dat bestuur ook een aantal specifieke opdrachten. Eén van die opdrachten is dat het interim-bestuur samen met de triathlonraad op zoek zal gaan naar een binnen de bond breed gedragen definitief bestuur, dat ook voldoet aan de wensen en eisen met betrekking tot diversiteit. Daarnaast zal het interim-bestuur samenwerken met de recent aangestelde coördinator sociale veiligheid Rita van Driel.

De open brief is hier te lezen.