Sinds het begin van de pandemie in 2020 heeft MultiSport Research regelmatig via enquêtes onderzoek gedaan naar de houding van atleten ten aanzien van de coronasituatie als het op multisport aankomt. De meest recente enquête – die werd ingevuld door 3300 atleten – stamt uit april 2021 en kan vergeleken worden met reacties van precies één jaar eerder, juni 2020 en januari 2021.

Vergeleken met begin 2021 blijken atleten steeds meer rekening te houden met races dit jaar. Dat blijkt onder andere uit reacties van atleten die aangeven een goed trainingsregime op het moment belangrijk te vinden met het oog op aanstaande races. Sowieso zien atleten de racekalender positiever tegemoet en blijken meer mensen dan in de afgelopen maanden te verwachten dat het allemaal snel weer kan. 86 procent van de atleten verwacht dit jaar te racen, waarvan 69 procent er rekening mee houdt dat dit al in het voorjaar of de zomer kan. In januari 2021 ging dat om respectievelijk 83 en 68 procent.

Overigens zien veel atleten met name de kleinere wedstrijden, met een beperkt deelnemers veld, zitten. Slechts een derde van de atleten gaf aan zich comfortabel te voelen bij het idee van een wedstrijd met meer dan 3000 deelnemers.

Nationale evenementen hebben de voorkeur

Daarbij gaat de voorkeur nog altijd uit naar nationale evenementen. Toch staan meer mensen nu open voor het idee om verder te reizen voor een wedstrijd. 49 procent van de ondervraagden zou meer dan 100 mijl reizen voor een nationaal evenement (in januari ging dit om 35 procent). Voor internationale reizen, komt dit neer op tien procent. Dit laatste getal is gelijk gebleven.

Minder zorgen om gezondheidsgevolgen

Mensen maken zich duidelijk minder zorgen over de mogelijke gezondheidsgevolgen van het coronavirus. Het getal is gezakt naar 38 procent. In januari 2021 werd nog duidelijk dat de zorgen juist waren toegenomen ten aanzien van juni 2020.

Financieel gezien maken mensen zich ook aanzienlijk minder zorgen. Slechts 21 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze zich daar druk maken. In april 2020 was dat getal met 43 procent meer dan twee keer zo hoog.

Net zoals uit eerdere enquêtes blijkt dat 70 procent van de mensen een prijsverhoging voor inschrijfgeld zou accepteren als dat betekent dat evenementen in 2021 mogelijk zijn. 29 procent weet nog niet of ze daarmee in zouden stemmen.