Terwijl Ironman zelf de kaken nog stijf op elkaar houdt wat betreft de toekomst van Ironman Maastricht – op het internet gonst het van de geruchten dat deze wedstrijd volgend jaar niet meer op de kalender zal verschijnen – en de mogelijke komst van Ironman 70.3 Westfriesland, zet de gemeente Hoorn alvast vol in op de komst van dat laatste evenement. In de programmabegroting over 2019, waarover de gemeenteraad op 30 oktober zal beslissen, wordt een bedrag van 100.000 euro gereserveerd voor de lokale uitwerking van de wedstrijd.

Onduidelijk is nog steeds of en wanneer de Ironman daadwerkelijk naar Hoorn komt, maar de gemeente blijkt in ieder geval de serieuze ambitie te hebben erin te investeren. Eerder werd er bij de ‘Kadernota 2017’ al een structureel bedrag van 100.000 euro opgenomen voor het subsidiëren van grote sportevenementen in Hoorn. Als concreet voorbeeld werd toen de Women’s International Matchracing (WIM) genoemd. Dat zeilevenement gaat echter niet door. ,,Nu WIM niet doorgaat, wordt voorgesteld de focus op Ironman 70.3 te leggen en het resterende budget te gebruiken voor de lokale uitwerking van het landelijke sportakkoord”, staat er in de programmabegroting voor 2019 te lezen.

Zoals gezegd buigt de gemeenteraad zich op 30 oktober over deze programmabegroting. Overigens blijft de gemeente uiteraard afhankelijk van de beslissing die Ironman maakt en ook van de andere zes gemeenten die onderdeel uitmaken van de 7 Westfriese gemeenten. Vooralsnog is er niks concreets gecommuniceerd behalve de intentieovereenkomst die er sinds begin dit jaar ligt.