Uit een even verdrietig, pijnlijk als opvallend interview met De Stentor, blijkt dat Maya Kingma en de NTB momenteel lijnrecht tegenover elkaar staan. Kingma spreekt van een nog steeds onveilige situatie, waarin ze wordt gepest en buitengesloten – door wie dat dan gebeurt, blijft overigens in het midden – en dat ze niet zeker weet of ze, als enige Nederlandse atlete die op dit moment is gekwalificeerd voor Parijs 2024, wel naar de Olympische Spelen wil.

Eén conclusie die getrokken kan worden na het interview, is dat het waarschijnlijk niet meer goed gaat komen tussen de NTB – ook al zit er met Thorwald Veneberg (Algemeen Directeur) en Henry Bonnes (Technisch Directeur) een nieuwe leiding – en Kingma. “Omdat ik geen vertrouwen meer heb dat het onder deze leiding ooit beter wordt”, aldus Kingma tegenover de krant.

Het artikel is een relaas waarin vooral veel van de problematiek wordt teruggehaald die eind 2021, na publicatie op 3athlon.nl, naar buiten kwam. Het nieuws ging vervolgens landelijk en alle nationale media besteedden aandacht aan de problematiek, waarbij werd gesproken over angstcultuur, wanbeleid en pesterijen bij het NTC. Wat volgde waren diverse onderzoeken, waaruit bleek dat er inderdaad sprake was van wantoestanden én abominabel beleid en niet veel later moesten toenmalig directeur Rembert Groenman, Technisch Directeur Adrie Berk, hoofdcoach Louis Delahaije en bondscoach Jordi Meulenberg het veld ruimen. Ook het toenmalige bestuur stapte in haar voltalligheid op.

‘Geen gesprekken, wél gesprekken, maar niet over de inhoud’

Wie had gehoopt dat de situatie nu beter is, komt volgens Kingma bedrogen uit. In een publicatie op 3athlon – gepubliceerd op 23 maart 2023 – wordt door de bond een beeld geschetst waarin al veel veranderd zou zijn, maar waarin ook wordt aangegeven dat grotere veranderingen meer tijd vergen. Diverse atleten gaven tegenover 3athlon.nl aan zich prettiger en veiliger te voelen in de nieuwe situatie. Kingma daarentegen wierp toen al op dat er eigenlijk niks veranderd zou zijn en dat de bond weigerde met haar in gesprek te gaan over de broodnodige verbeteringen. Die gesprekken zouden toen ook niet hebben plaatsgevonden, verklaarde ze. Toen NTB-directeur Veneberg na navraag van 3athlon.nl echter liet zien dat er wel degelijk meerdere gesprekken met Kingma waren geweest, kwam Kingma op haar reactie terug: er zouden dan wel gesprekken zijn geweest, maar die gingen nooit – of in de ogen van Kingma onvoldoende – over de inhoud.

Ook nu, in het interview met De Stentor, geeft Kingma hetzelfde aan: gesprekken met de bond gaan niet over de inhoud. Er gebeurt te weinig. Er is niks veranderd. Daarnaast zou Veneberg in een mailing hebben geschreven dat ze ‘een vermeend slachtoffer’ is en Bonnes zou hebben gemaild dat de toonzetting van Kingma ‘ongepast’ en ‘respectloos’ is. Het geeft Kingma een onveilig gevoel.

Wordt Kingma het kind van de rekening?

Grootste probleem lijkt dat de situatie voor Kingma eigenlijk hoe dan ook onwerkbaar is. Want wie er ook gelijk heeft – de waarheid lijkt in het midden te liggen – Kingma lijkt het kind van de dure rekening te worden. Zo verschrikkelijk als ze de Olympische Spelen van Tokyo heeft ervaren (waar ze volledig werd genegeerd, zowel door teamgenoten Rachel Klamer, Jorik van Egdom en Marco van der Stel als door de meegereisde NTB-staf, en alles zelf moest regelen: van vervoer tot aan schema’s en etentjes, red.), zo wil ze het in Parijs in ieder geval niet meer. “Dan hoeft het voor mij niet”, zijn de harde woorden. Opvallend detail: afgelopen week liet ze in de nieuwsbrief van de NTB nog optekenen dat ze er volgend jaar, tijdens een belangrijke kwalificatierace voor de Mixed Team Relay richting Parijs, bij wil zijn.

Tegelijkertijd wordt het lastig om het tij te keren: de NTB, zo bleek al snel, vindt het prima dat hoofdrolspelers als Louis Delahaije en Jordi Meulenberg nog wel op individuele basis samenwerken met atleten van TeamNL – waardoor Kingma bij internationale wedstrijden dus constant wordt geconfronteerd met een toch wel bijzonder ongemakkelijke situatie – en daarnaast is het gros van de atleten die haar gepest, gekleineerd en bedreigd hebben, nog steeds actief. Een concrete oplossing lijkt er niet te zijn; de bond zou hooguit sancties kunnen opleggen aan de betreffende atleten of ze op basis van hun wangedrag met terugwerkende kracht uit de selectie zetten, maar als dat een aantal van de best presterende sporters is, is dat een moeilijke en gewaagde keuze. Zoals gezegd: Kingma lijkt hoe dan ook het kind van de rekening te worden. “Als ik in Parijs ongelukkig ben, ga ik niet goed presteren.”

Kingma bang dat de bond ‘haar moment’ kaapt

Kingma is zelfs bang dat de bond, mocht ze wél een medaille pakken in Parijs, haar ‘moment gaat kapen’. “Ik denk dat ze zeggen dat ik die plak aan hen heb te danken”, laat ze tegenover De Stentor optekenen. Nadat Kingma de WTCS in Leeds won en de bond daar simpelweg een foto van plaatste met daaronder een felicitatie, trok Kingma ook al fel van leer. “Ik vind het heel verdrietig dat de NTB deze foto gebruikt”, schreef ze toen onder het bericht. “Terwijl dit moment niet met mij is gevierd door de NTB. Dit maakt mij nu vooral aan het huilen.”

Maar, als een bond niks zou doen met een dergelijke topprestatie, levert dat natuurlijk ook een opmerkelijke situatie op…