De positie van NTB-directeur Rembert Groenman werd na alle commotie rondom de NTB en het NTC met de dag een beetje meer onhoudbaar en die conclusie heeft hij nu zelf, onder andere na gesprekken met het interim-bestuur dat sinds 23 november aangesteld is, ook getrokken. Per direct trekt hij zijn handen af van het NTB-directiemodel. Tot 1 februari richt Groenman zich nog op de breedtesport, waarna hij zijn taken volledig zal neerleggen en vertrekt. Op diezelfde dag zal ook Technisch Directeur Adrie Berk definitief vertrekken. Het tijdelijke bestuur is al dicht bij het aanstellen van een nieuwe Technisch Directeur.

Dit blijkt uit een bericht dat zojuist door het interim-bestuur, bestaande uit Alexander Vandevelde (voorzitter), Tony Link (penningmeester), Walter Pennekamp (secretaris) en Tjaart Kloosterboer (algemeen lid), naar buiten is gebracht. In dat bericht wordt een plan van aanpak voor de korte termijn gepresenteerd en daartoe wordt een zogeheten ‘vijfstappenplan’ gepresenteerd. De afgelopen weken heeft het interim-bestuur intensief gesproken met betrokken atleten, coaches, ouders, NTB-medewerkers, de triathlonraad en andere betrokkenen.

Benoeming adviseur sociale veiligheid wordt voortgezet

Als eerste stap wordt aangekondigd dat de benoeming van de tijdelijke adviseur sociale veiligheid Rita van Driel wordt voortgezet. “Zij blijft zich richten op de benodigde cultuurverandering op het gebied van sociale veiligheid en begeleidt daarin atleten, ouders, coaches en overige stafleden. Rita van Driel rapporteert rechtstreeks aan het interim-bondsbestuur over haar werkzaamheden.”

Feitenonderzoek, ook naar onrechtmatige verlening A-statussen

De tweede stap is een aankondiging dat er op korte termijn wordt gestart met een feitenonderzoek naar de gang van zaken binnen het NTC in de afgelopen jaren. Daarnaast zal er een nieuw onderzoek plaatsvinden naar de onrechtmatige verlening van A-statussen. Eerder bleek uit onderzoek van 3athlon dat de NTB onrechtmatig A-statussen verleende, waarbij Nederlandse atleten honderden euro’s per maand betaalden om aanspraak te maken op die A-status en daarmee een stipendium (lees: topsportersinkomen). Ondanks het feit dat het NOC*NSF dit verhaal bevestigde tegenover 3athlon en het feit dat 3athlon de transacties onder ogen kwam, bleef de NTB dit verhaal tot op de dag van vandaag negeren.

Betrokken stafmedewerkers belast met andere taken, later besluit

Uit de derde stap blijkt dat niet alleen Groenman en Berk zullen vertrekken, maar ook dat overige stafmedewerkers die in het onderzoeksrapport naar voren komen als onderdeel van de sociale dynamiek waarin belangrijke signalen niet werden opgemerkt of werden opgepakt, worden belast met andere taken. “Na de onderzoeksperiode en op basis van de bevindingen van Rita van Driel wordt per betrokkene gekeken wat het gewenste vervolg zou moeten zijn dat bijdraagt aan de cultuurverandering binnen het NTC.” Uit eerdere berichtgeving van 3athlon.nl bleek al dat NTC-coaches niet mee waren naar de trainingsstage op Cyprus.

Inwerken nieuwe Technisch Directeur

Uit het vierde actiepunt wordt duidelijk dat het interim-bestuur dichtbij het aanstellen van een nieuwe Technisch Directeur is. Nog voor de jaarwisseling hoopt zij de selectieprocedure af te kunnen ronden. Deze nieuwe TD zal tot 1 februari worden ingewerkt, waarna hij/zij in de volledigheid het takenpakket van Berk overneemt.

Grotere scheiding topsport/breedtesport

Tot slot, als laatste actiepunt, wordt genoemd dat de NTB een grotere scheiding zal aanbrengen tussen topsport en breedtesport.