Eerder deze week verklaarde de NTB dat het nog onduidelijk is of de resultaten van het interne onderzoek, dat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden binnen de bond, openbaar worden gemaakt. De bond zou vandaag de resultaten van het onderzoek – uitgevoerd door Onderzoeksbureau Fijbes Consultancy & Training – in ontvangst hebben gekregen, maar zojuist kwam er een persbericht naar buiten waarin duidelijk wordt dat het nog altijd de vraag is óf en wanneer deze worden gedeeld.

“Wij zijn in afwachting van het definitieve onderzoeksrapport. Als dat door de onderzoeker opgeleverd is, komt het bondsbestuur na zorgvuldige beoordeling met een verklaring. Daarin worden de vervolgstappen benoemd, zoals het delen van de uitkomsten van het onderzoek, de wijze en het moment waarop dat gebeurt”, verklaart algemeen directeur Rembert Groenman in het statement. “Bij het delen van de uitkomsten van dit eerste onderzoeksrapport zal ook worden ingegaan op de manier waarop omgegaan wordt met signalen over misstanden in het verleden.”

Eerder liet de NTB al weten dat de conceptversies eerst met Technisch Directeur Adrie Berk worden besproken om mogelijke feitelijke onjuistheden aan te passen. Opmerkelijk aangezien Berk juist door veel atleten wordt aangewezen als één van de grootste stoorzenders binnen het NTC. Het is voorlopig dus afwachten tot de bond met meer duidelijkheid komt.