Het is nog niet helemaal duidelijk wat voor actie er wordt ondernomen – daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt – maar dat ouders van diverse voormalig topatleten geen genoegen nemen met de statements die de Nederlandse Triathlon Bond de afgelopen dagen online plaatste en waarin de problematiek rondom het NTC grotendeels wordt gebagatelliseerd, is duidelijk. Deze ouders – op de redactie van 3athlon.nl is bekend om wie het gaat en in een later stadium zal dit ook worden gecommuniceerd – zullen hoe dan ook stappen ondernemen.

Uit gesprekken met deze ouders – allen van atleten die ooit op het hoogste triathlonniveau van Nederland uitkwamen – blijkt dat zij in de jaren dat hun kinderen nog raceten, regelmatig op het hart werd gedrukt zich vooral niet te bemoeien met het beleid van de NTB; dus ook niet wanneer zij van hun kinderen signalen ontvingen over dat het niet goed met hen zou gaan. In die tijd werden er regelmatig gesprekken met coaches gevraagd, maar in de meest schrijnende gevallen kwamen deze coaches tot meerdere keren niet opdagen. Andere ouders werden afgescheept met opmerkingen dat ze zich dus niet moesten bemoeien met hoe het er op het NTC aan toeging en dat er niks aan de hand zou zijn.

Veel van die ouders zagen hun kinderen na een soms jarenlange periode terugkeren van het NTC, vaak mentaal en lichamelijk gebroken. In sommige gevallen zijn de gevolgen daarvan nog steeds voelbaar.

Ouders wordt – net als betrokken atleten – opgeroepen om zich te melden bij Centrum Veilige Sport Nederland.