Er heeft de afgelopen jaren heel wat gespeeld op en rondom het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC) en dat heeft onder andere geleid tot het vertrek van diverse atleten. Nu heeft Roger Cuijpers, samen met een aantal anderen, de koppen bij elkaar gestoken en is voornemens een nieuwe vereniging op te richten met als doel zoveel mogelijk topatleten ‘gewoon’ in Limburg bij elkaar te houden.

De toekomst van het NTC staat sinds alle perikelen zwaar onder druk en de komende periode moet blijken of de provincie genoeg subsidie wil verstrekken om het NTC te behouden. Toch heeft dat volgens Cuijpers niks te maken met het nieuwe initiatief dat al op korte termijn van de grond moet komen. “We hebben een uurtje met een aantal mensen, waaronder verschillende topatleten, trainers en bestuurders, bij elkaar gezeten. Daarbij hebben we onszelf de vraag gesteld wat we nu eigenlijk zouden willen, kijkend naar de toekomst. Uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat we toptriatleten in Limburg willen houden. Dat is de eerste stap die we willen zetten.”

Cuijpers zat zelf als bestuurder bij het gesprek en ook ondernemer Joop van Watersley sloot aan, die volgens Cuijpers nu en in de toekomst een ‘belangrijke partner’ moet zijn. Atleten die bij de meeting waren, waren onder andere Niek Heldoorn, Menno Koolhaas, Olaf-Jan Bosscher, Gjalt Panjer en Jesse Cuijpers, maar ook coaches als Jordi Meulenberg en Dennis Looze. Dat uitgerekend Meulenberg aanwezig was, stuit een aantal niet betrokken atleten, die wel op de hoogte zijn van de plannen, tegen de borst. De voormalige bondscoach kwam in de onderzoeksrapporten naar de misstanden bij de bond veelvuldig naar voren als grote stoorzender, werd weggestuurd en ging vervolgens aan de slag bij de Zwitserse bond. Daar gaven niet veel later diverse atleten aan niet met Meulenberg te willen samenwerken, maar tot op de dag van vandaag is hij er werkzaam.

Het zou, zo zeggen diverse Nederlandse atleten nu, onwenselijk zijn als Meulenberg opnieuw actiever werd in Nederland en daarbij mogelijk in aanraking komt met atleten die nooit meer met hem wensen samen te werken. “Maar het is niet zo dat Jordi ineens atleten gaat trainen”, legt Cuijpers daarover uit. “Hij was alleen een uurtje aanwezig bij onze gesprekken. We hebben zoveel mogelijk kennis bij elkaar gebracht.”

Hoe dan ook; het initiatief om zoveel mogelijk topatleten in Limburg te behouden is bewonderenswaardig. Geluiden over het feit dat Cuijpers met de nieuwe vereniging aast op de subsidies die nu nog voorbehouden zijn aan het NTC, verwijst hij naar het rijk der fabelen. “Dat is helemaal niet aan de orde; daar proberen wij geen enkele aanspraak op te maken. Mocht het zo zijn dat het NTC verdwijnt – en dat is puur speculeren, want wij weten daar niks van – dan sluit ik het niet uit dat we wel proberen om die subsidie te krijgen. Dat zien we dan wel weer. Al onze plannen hebben we met de bond afgestemd en zij hebben ons laten weten zeer positief tegen onze plannen aan te kijken”, aldus Cuijpers die daarover in gesprek is geweest met ‘pathwaymanager’ Marcel ten Wolde.

Terwijl de eerste echte stappen dus worden gezet, de oprichtingsstatuten liggen nu bijvoorbeeld bij de notaris, zijn de plannen al best groot. “Met Platform Limburg Triathlon (alle bij de triathlonsport betrokken partijen binnen de provincie Limburg, red.) zijn we bezig met een meerjarenkader. Daar hangt uiteraard ook subsidie aan vast. Dat is iets dat we doen ten behoeve van de triathlonsport in het algemeen.”