Het heeft even geduurd, maar de Nederlandse Triathlon Bond heeft een nieuwe Algemeen Directeur aangesteld: per 1 november wordt die functie vervuld door Thorwald Veneberg. Veneberg is momenteel directeur bij de Nederlandse wielerbond KNWU, maar legt die functie neer om bij de NTB aan de slag te gaan.

Veneberg is sinds 2018 directeur bij de KNWU en zat niet altijd in makkelijk vaarwater. Vorig jaar nog kwam de KNWU behoorlijk in opspraak door een petitie die werd gestart met de roep om ‘beter KNWU-beleid’. Veneberg gaf toen aan de kritiek niet helemaal te begrijpen.

Sinds het vertrek van Rembert Groenman, die begin dit jaar zijn functie neerlegde nadat hij in opspraak kwam door hoe hij met de NTC-affaire is omgegaan, vervulde Rita van Driel de tijdelijke functie van Algemeen Directeur. Veneberg – zelf jarenlang profrenner geweest – zal die functie nu dus op zich nemen.

Bij het vandaag aangekondigde NTB-congres, in maart 2023, kunnen deelnemers kennismaken met Veneberg.