Dat er zeer recent van alles mis was op het NTC en dat de NTB daar niks mee deed is inmiddels duidelijk; dat bleek uit diverse artikelen van 3athlon en vervolgens uit de onderzoeksresultaten van een extern onderzoek dat werd gestart. Inmiddels is het vervolgonderzoek naar vermeende sociale onveiligheid op het NTC in Sittard in het verleden ook begonnen. Eind april worden de onderzoeksresultaten verwacht.

Het in november gepresenteerde onderzoeksrapport van Fijbes richtte zich op grensoverschrijdend gedrag binnen het nationale trainingscentrum, maar was gericht op de huidige situatie. In navolging op dat rapport stapte het voltallige NTB-bestuur op en konden ook Algemeen Directeur Rembert Groenman en Technisch Directeur Adrie Berk, die alle problematiek bleven ontkennen en negeren, niet door. Hoofdcoach Louis Delahaije verlengde zijn contract niet en vertrok ook. Verschillende coaches, die met naam en toenaam voorkomen in het onderzoeksrapport en worden genoemd als grote stoorzenders, zitten nog steeds op hun positie. Ook heeft de NTB nog steeds geen duidelijkheid gegeven rondom de door 3athlon aangekaarte misstanden rondom de onrechtmatige verlening van A-statussen.

Het onderzoek dat nu gestart is, wordt uitgevoerd door Bureau Unravelling uit Arnhem. Om de onafhankelijkheid van dat onderzoek te garanderen, is een begeleidingscommissie benoemd die bestaat uit Herman Ram (voorzitter, red.), Anne Loes Kokhuis, Dolf Segaar en Helmuth Stoop. Rita van Driel, die eerder binnen de NTB werd aangewezen als adviseur sociale veiligheid, zal als secretaris van de commissie fungeren.