Het komt niet geheel onverwachts, maar blijkbaar was de problematiek op en rond het NTC ook in het verleden dermate groot, waardoor onderzoeksbureau Unravelling nu heeft geadviseerd om het vervolgonderzoek naar de sociale veiligheid uit te breiden.

Het interim-bestuur heeft dit advies overgenomen en dus akkoord gegeven. Unravelling krijgt nu meer tijd om gesprekken met betrokkenen te voeren en daarnaast zal het meer tijd gebruiken om de onderzoeksresultaten te verwerken en een daarop gebaseerd rapport te schrijven. Het definitieve rapport zal uiterlijk deze zomer worden opgeleverd. Onlangs werd nog een oproep gedaan aan atleten om zich te melden.

Het huidige vervolgonderzoek ging in januari dit jaar van start en zou eigenlijk in april worden afgerond. Dat wordt dus niet gehaald. Eerder spraken wij al met Rita van Driel, onder andere adviseur sociale veiligheid binnen de NTB. Zij gaf toen al aan te hopen dat álles in dit vervolgonderzoek boven tafel komt. Momenteel wordt er dus onder andere gekeken naar de sociale veiligheid van de afgelopen jaren, maar ook naar eerder door 3athlon aangekaarte misstanden als de onrechtmatige verlening van A-statussen aan topatleten.

Een eerste onderzoek werd eind vorig jaar al afgerond en leidde onder andere tot het opstappen van Directeur Rembert Groenman en Technisch Directeur Adrie Berk. Dit werd in gang gezet nadat tientallen topatleten bij 3athlon de noodklok luidden en spraken van een angstcultuur, wanbeleid en pesterijen bij het NTC. Het onderzoek toonde deze verhalen zeer gegrond.